INFORMACJE OGÓLNE

Sklep Internetowy "eSOL-ARM", zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem internetowym www.esolarm.pl jest własnością firmy:

P.P.H.U. SOL-ARM Solarek Barbara
ul. Puławska 467
02-844 Warszawa

tel. +48 22 643 75 26


REGON: 142169884, NIP: 521-133-64-55
Numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej: 5020
Bank zachodni WBK S.A.VIII/O Warszawa
Nr konta: 88 1090 1870 0000 0001 1347 0294


Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

OFERTA

Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora.

Zdjęcia przedstawiające produkty mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, zależnie od średnicy gwintów oraz innych zmian wprowadzanych przez producenta.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości towaru w wysokości podanej w koszyku Klienta w momencie składania zamówienia - zależnie od wagi przesyłki lub wybranego spedytora.


ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

 Zamówienia można składać:

- za pośrednictwem strony www.esolarm.pl ;

- e-mail: poczta@esolarm.pl ; sol-arm@sol-arm.oem.pl ;

- telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura: 8.00 - 18.00

  pod nr telefonów: 22 643 75 26; 602 438 105; 600 216 657

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do obsługi sklepu www.esolarm.pl.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu.

Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

Usługodawca (Sklep) zastrzega, iż może nie przyjąć oferty kupna (odstąpić od realizacji zamówienia) bez podania przyczyn.

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź pocztą e-mail ze sklepu www.esolarm.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.


Warunkiem korzystania z programu lojalnościowego (rabatów) jest założenie konta w Sklepie , poprzez prawidłowe wypełnienie formularza. Założenie konta nie jest konieczne w przypadku składania jednorazowego zamówienia.

Klienci posiadający konto w Sklepie, mogą również śledzić aktualny status realizacji zamówienia na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 30 dni roboczych, przy czym czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towaru (patrz pkt. 11) .

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. Przy każdym produkcie znajduje się ikona "dostępność", która pozwala się zorientować jak szybko jesteśmy w stanie zrealizować dane zamówienie. W przypadku braku dostępności asortymentu objętego zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia/późniejszym terminie realizacji - wówczas sam podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).


Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Wraz z przesyłką Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon.

Zapłata za towar uiszczana jest: z góry przelewem na konto sklepu, kartą płatniczą autoryzowaną on-line, lub gotówką przy odbiorze przesyłki.


W przypadku zamówień spoza granic Polski konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z właścicielem Sklepu celem ustalenia szczegółów i kosztów wysyłki.

FORMY PŁATNOŚCI

Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:

- Gotówka przy odbiorze
- Przelew na konto sklepu
- Karta kredytowa

- Płatności online

KOSZT I FORMA DOSTAWY

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy kilka sposobów dostawy naszych towarów:

- dostawa na terenie całej Polski poprzez firmę kurierską;

- przesyłka za pośrednictwem Poczty polskiej;
- istnieje także możliwość osobistego odbioru towarów na terenie Warszawy.
 

Wszelkie informacje na temat dostawy, wysyłki i odbioru zamówień znajdą Państwo w prawej kolumnie sklepu box "INFORMACJE".

ZWROTY I REKLAMACJE

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy wymieniona w §1.  

Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów.


Każdy klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. Podstawą uznania reklamacji jest oryginał paragonu lub faktury Vat. W przypadku ewentualnych reklamacji bądź zwrotów towaru należy skontaktować się z obsługą Sklepu telefonicznie bądź poprzez pocztę e-mail. Konieczne jest wówczas dostarczenie produktu na podany adres wraz z podaniem numeru zamówienia.

Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.

W przypadku stwierdzenia wady, Klient może zażądać wymianę towaru na nowy, albo doprowadzenie go do stanu zgodnego z umową. W reklamacji klient może wybrać któryś z tych sposobów . Dopiero gdy okaże się , ze żadnego z tych żądań sprzedawca nie może spełnić , klient może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy .

Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:

P.P.H.U. SOL-ARM Solarek Barbara
ul. Puławska 467
02-844 Warszawa

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, jak np: odcień, struktura nie uwzględniamy.OCHRONA DANYCH

Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.

Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.


POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:
 poczta@esolarm.pl ; sol-arm@sol-arm.oem.pl  lub telefonicznie, kom. 22 643 75 26